Home » ANHÖRIGA

ANHÖRIGA

Anhöriga och närstående 

Det här är en sida för dig, som behöver prata och diskutera din erfarenhet av Stroke, med någon som har liknande erfarenhet.

   Vi vet att stress, trötthet, skuldkänslor är vardag för närstående.
Vi känner oss många gånger mer som vårdare än som anhöriga och det sociala livet fungerar inte som tidigare.

   Livskvalitet för många av oss är att kunna göra egna saker utan att behöva ha dåligt samvete. Men för många finns inte utrymme tidsmässigt för egna intressen, vila och rekreation.    

   Att vara närstående betyder ofta att egna behov hamnar i skymundan eller riskerar att bli helt åsidosatta, inte minst av oss närstående själva.
Depression, stress, oro och trötthet är vanligt.

   Den nya rollen som vårdare påverkar vår egen hälsa ofta negativt.
För att vi ska orka med den nya situationen, behöver vi prata med andra som förstår, dela samma erfarenheter.

   Vi anhöriga är samhällets ”doldisar”, vi måste kräva mera stöd och ta emot den hjälp som finns, för att vi ska orka med den roll vi har.

Till oss i Strokeföreningen kan du ringa eller maila.
Vill du bara prata? Ring eller skriv!

KONTAKTPERSON
Yvonne Rosvall
E-post: yvonnerosvall@yahoo.se

 

 

Kommentera