Home » 2017 START

2017 START

 

Välkommen till

STROKEFÖRENINGEN ENKÖPING

Vi är en förening som tillhör

STROKE-Riksförbundet.

aniflowe


Strokeföreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden intresseorganisation.
Vars målsättning är att påverka lokala politiker, till att tillgodose behovet av en bra strokesjukvård samt effektiv rehabilitering och eftervård.

   Vi vill sprida kunskap om stroke och skapa gemenskap och stödja dem som fått stroke samt anhöriga och närstående.

   Vi är kontaktgruppen för dig som har haft Stroke. Föreningen ska vara ett stöd för dig och dina närstående och vår målsättning är att vi ska kunna stötta varandra och dela med oss av våra erfarenheter.

   I gruppen finns vi som har dolda och/eller synliga funktionshinder och våra närstående.

 

Telefon Strokeföreningen: 0708-653402

Om Du vill veta mer fakta om Stroke. Välj att gå vidare till STROKE-Riksförbundets webbplats.

Som t.ex. beställning av skrifter om fonder, om symtom, aktuellt om Stroke m.m.

 

stroanim

 

 

Kommentera