Home » FAKTA

FAKTA

Här finns information om Stroke och olika funktionsnedsättningar – även de dolda. 

 


Stroke är ett samlingsnamn
för hjärninfarkt (propp) och hjärnblödning.
Var 17:e minut får någon i Sverige Stroke. D
et vill säga 30 000 per år.

Stroke är en av de främsta orsakerna till funktionsnedsättningar och död.

Stroke är den sjukdom som kräver flest vårddagar inom den somatisk (kroppsliga) sjukvården och beräknas kosta samhället
cirka 14
miljarder kr/år.

Lika många kvinnor som män får stroke.
Medelåldern ligger på 75 år, men cirka 20 % av dem som fått Stroke är i yrkesverksam ålder, det vill säga under 65 år.

Stroke kan medföra både synliga och osynliga funktionsnedsättningar som halvsidig förlamning, afasi, extrem trötthet, depression, minnes- svårigheter, humörsvängningar med mera.

För kvinnor är Stroke den näst vanligaste dödsorsaken efter Cancer enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2005.

HJÄRNINFARKT
Om ett blodkärl i hjärnan täpps till av en blodpropp uppstår syrebrist i området runt proppen. Syrebristen gör att nervcellerna blir skadade eller dör.

HJÄRNBLÖDNING
Vid hjärnblödning brister ett blodkärl i hjärnan. Det blod som strömmar ut ur det brustna kärlet förstör vävnaderna omkring och en syrebrist uppstår.
Symtomen är ofta likadana som vid blodpropp.
Skadorna som blir är olika beroende av var proppen eller blödningen uppstår.
Det som syns är oftast: En svaghet och nedsatt rörelseförmåga i ena kroppshalvan.

DOLDA FUNKTIONSHINDER
Till de dolda funktionsnedsättningarna räknas bland annat problem med:

 • Trötthet
 • Minne
 • Uppmärksamhet och koncentration
 • Initiativförmåga
 • Humörsvängningar
 • Depression
 • Tal-, läs- och skrivsvårigheter
 • Syn och hörsel
 • Orienteringsförmåga
 • Stresskänslighet
 • Epilepsi
 • Balans
 • Yrsel
 • Neglekt
 • Känselbortfall
 • Smärta eller värk
 • Personlighetsförändring
 • Känslomässiga störningar.

AFASI
Innebär tal- och språkstörningar av olika slag och svårighetsgrad.
Man kan t.ex. ha svårigheter att uttrycka sina tankar
i tal och skrift, a
tt förstå det man hör eller läser,
att känna igen siffror eller att räkna.
Vill du veta mer, kontakta en logoped eller Afasiförbundet. 

SUBARAKNOIDALBLÖDNING (Pulsåderbråck)
Aneurysmer uppkommer till följd av en försvagning i kärlväggen.
Ruptur av ett aneurysm brukar ge symtom i form av akut insättande huvudvärk och kan leda till subaraknoidalblödning (SAB) (blödning mellan hjärnans hinnor)
som är ett livshotande tillstånd.

Kommentera