Home » GÅVOR

GÅVOR

Tack för din gåva!


Pengar till vår förening i Enköping, gör 

att:
vi kan hjälpa till att öka livskvaliteten för våra medlemmar

att:
erbjuda alla samma möjligheter att delta,
oberoende
av funktionshinder

att:
föreningen kan bedriva friskvårdsverksamhet.

att:
alla med hjälpmedel eller rullstolsburna kan åka med
på våra resor, med en specialanpassad buss.
(med bl.a. lyft/hiss för att klara elrullstol, Permobil etc.)

 aniflowe

Tack för din gåva!
Strokeföreningen i Enköping.

BG: 421-0589