Home » KONTAKT

KONTAKT

 

KONTAKTPERSON

 

Strokeföreningen Enköping Styrelsen 2018

Ordförande:

Anneli Djurklou 070-865 34 02

anneli.djurklou@enkoping.se

Vice Ordförande:

Hannu Thomasfolk

 

Kassör:

Lillemor Erixon 070-604 60 76

lillemor.erixon@mbox.lidnet.se

 Vice Sekreterare:

Yvonne Rosvall 073-809 72 27

yvonnerosvall@yahoo.se

Sekreterare:

May-Britt Waghorn 070-277 03 53

maybritt.waghorn@hotmail.se

Styrelseledamöter:

Hannu Thomasfolk

thomasfolk@hotmail.se

sättare:

Roger Östlund 0707-64 94 00

roger@tunner.se

 

Valberedning:

2018 Asta Sandbring Göte Åkerberg och Hans Borg

Revisorer:

Ulla Fredin Fischer 0706-18 82 67

ullafredin@hotmail.com

Sven-Erik Lygnegård 0171-44 70 79

Revisor ersättare:

Ninna Hultgren Borg 070-719 70 04

Strokeföreningen Enköping PG: 62 32 92-0

www.stroke-enkoping.se