Home » KONTAKT

KONTAKT

 

KONTAKTPERSON

 

Strokeföreningen Enköping Styrelsen 2019

Ordförande:

Anneli Djurklou 070-865 34 02

anneli.djurklou@enkoping.se

Vice Ordförande:

 

 

Kassör:

 

 Sekreterare:

May-Britt Waghorn 070-277 03 53

maybritt.waghorn@hotmail.se

Styrelseledamöter:

 

 

 

 

strokeföreningen Enköping BG: 421-0589

www.stroke-enkoping.se