Home » LÄNKAR

LÄNKAR

Här följer en del länkar som kan vara bra att ha till hands. Det är bara en liten text om vad det handlar om. Ni får själva klicka er fram och läsa vidare via länkarna. Länkarna öppnas i separat fönster eller flikar.

 

LÄNK INFORMATION OM LÄNKEN TELEFON
  VÅRD & OMSORG  
STROKE-
RIKSFÖRBUNDET
STROKE-Riksförbundet är en ideell intresse-
organisation.Vi arbetar för att sprida kunskap
om stroke, dess riskfaktorer, symtom och
konsekvenser med mera. Det gör vi genom
informationsskrifter, böcker, filmer,föreläsningar
och utbildningsdagar för vårdpersonal,politiker,
beslutsfattare med flera.
08-721 88 20
RIKS-STROKE
Riks-Stroke är ett nationellt kvalitetsregister för
strokesjukvård. Registret samlar in uppgifter om
patientens situation. Alla akutsjukhus som
vårdar strokepatienter deltar!
INTERNET
VÅRD&OMSORG
ENKÖPING
Enköpings kommun erbjuder rätt stöd till ett
självständigt liv. Det innebär att alla som är i behov
av hjälp och stöd från kommunen ska ha inflytande
över hur, när, samt av vem hjälpen utförs.
0171-62 54 25
AKADEMISKA
SJUKHUSET
UPPSALA
Akademiska Sjukhuset – Uppsala 018-611 00 00
     
LASARETTET
ENKÖPING
Lasarettet i Enköping 0171-41 80 00
AHR
ANHÖRIGAS
RIKSFÖRBUND
AHR är en rikstäckande organisation. Vi stöder
anhöriga och närstående. Våra medlemmar är
både privatpersoner och lokala anhörigföreningar.
Vi påverkar makthavare och bildar opinion och är
remissorgan för regering, myndigheter, kommuner
och landsting.
0474-40 400
HANDIKAPP
FÖRBUNDEN
Handikappförbunden representerar personer med
funktionsnedsättning och består av flertalet
rikstäckande handikapporganisationer.
08-546 404 00
DOKTORN.COM Information om Stroke och andra sjukdomar
Se filmen
Strokefilm
INTERNET
SJUKRESOR
För resor till sjukvård, sjukgymnast, fotvård
eller tandläkare. Ring Landstingets beställnings-
central vardagar mellan kl 06.00-19.00.
0771-99 90 00
ANSÖKAN
FÄRDTJÄNST
ENKÖPING
Ansökan om färdtjänst för de personer som på
grund av funktionshinder har väsentliga svårigheter
att förflytta sig på egen hand eller resa med
allmänna färdmedel.
0171-62 59 20
     
     
RIKS
FÄRDTJÄNST
Är helt specialiserat på resor för personer med
funktionshinder. Resorna sker över hela landet
med tåg, flyg och samordnad taxi.
Ansökan görs hos kommunen.
Bokning
016-15 05 50
DEMENS-
FÖRBUNDET
Demensförbundet är Sveriges största anhörigorganisation.
Vi arbetar för demenssjukas och anhörigas
välbefinnande och en värdig vård.
INTERNET
ENKÖPING
KOMMUN
ENKÖPING Kommun 0171-62 50 00
     
     
  SAMHÄLLSNYTTA
POSTEN, APOTEKET,
BANKER
 
NIX-TJÄNST För att undvika telefonerbjudande.
Använd NIX-Tjänsten. Här finner du svar på
hur du kostnadsfritt spärrar ditt telefonnummer.
020-27 70 00
PLUSGIROT
Allt du behöver veta om Plusgirot, betala
eller skänk en gåva.
INTERNET
POSTEN Porto och Priser. Spåra brev eller skicka paket.
Och allt annat du kan behöva Posten till.
INTERNET
APOTEKET Ger dig råd och tips kring egenvård och hälsa. INTERNET
NORDEA Behöver du t.ex. betala räkningar över Internet INTERNET
HANDELSBANKEN
Behöver du t.ex. betala räkningar över Internet INTERNET
S|E|B Behöver du t.ex. betala räkningar över Internet INTERNET
SWEDBANK Behöver du t.ex. betala räkningar över Internet
Spärra ditt kort på 08-411 10 11 – dygnet runt.
INTERNET
DANSKE BANK G:a UPPLANDSBANKEN
Behöver du t.ex. betala räkningar över Internet
INTERNET
018-490 00 30
ICA-BANKEN Få hjälp med banktjänster, vardagar 8- 18 INTERNET
033-47 47 90
     
GOOGLEs
SPRÅKVERKTYG
Du kan hjälpligt förstå vad sidan handlar om.
Klistra in din kopierade text i den stora rutan
och klicka på knappen översätt.
INTERNET
  NÖJE, BIO, TEATER  
TV I KVÄLL Vad går på TV ikväll. Här finns de flesta kanaler.
Klicka på det  TV-program du vill veta mer om.
INTERNET
SVERIGES RADIO Sveriges Radio Hemsida. Lyssna direkt i datorn.
Vad går på P1, P2, P3, P4….
INTERNET
SF-BIO Svensk Film på BIO. Ni kommer till SF-BIOs hemsida, där ni
kan boka in era biljetter. Välj stad, tid ni vill gå, med mera.
INTERNET
BIO ENKÖPING Sagabiograferna i Enköping samt en del andra biografer. INTERNET
BERNS SALONGER Vad går på Berns just nu? Och vad kommer i framtiden 08-566 322 22
CHINATEATERN
Vad går på Chinateatern just nu? Och vad kommer i framtiden 08-566 322 22

 

 

aniflowe